“Наманганвино” АЖдаги ҚУйидаги лавозимларга танлов эълон килади.

Лавозим номи   Хужжат топширадиган номзодларга куйиладиган талаблар
Бош директор   Маълумоти: Маълумоти олий мутахасислиги буйича–мухандиси-технолог ферментация ишлаб чикариш (виночилик, озик овкат саноати), иктисодчи, менеджер, шу жумладан чет-эл компанияларида. Малакавий талаблар: — иш стажи 5 йил мутахасислиги буйича шу жумладан 3 йил рахбарлик,рахбар уринбосари ва булим бошликлари лавозимларида (14 разрядан кам булмаган холда), Тармокдаги алкоголли махсулотлар ишлаб чикарувчи, озик-овкат махсулотлари ишлаб чикарувчи, кишлок хужалиги махсулотларини кайта ишловчи (узумни кайта ишлаш, мева кайта ишлаш)га иктисослаштирилган хорижий компаниялар менежери, технологи, иктисодчисибулиб ишлаганлар имтиёзга эга булади. — Танловда афзаликлар АКШ, Франция, Германия, Испания, Италия, Болгария, Венгрия, Молдавия, Грузия, Армениясингари шароб сохасида анъанавий тажрибага эга мамлакатлар ухшаш корхоналарида тегишли тажрибага эга булган чет-эл фукароларига берилади.- Олдинги иш жойларидан тавсияномалар борлиги афзалик беради. — Япония , Жанубий-Корея, Хитой ва бошка ривожланган мамлакатларда озик-овкат саноати сохасида, кишлок хужалиги махсулотлари кайта ишлаш узумчилик, богдорчиликсохасида ишлаган тажрибали менежерлар таклиф этилиш имконияти мавжудЛавозимда ишлаш шарт-шароитлари:Бир хафтада беш иш куни  (иш вакти   8. 00дан, 17.00гача)- Ойлик маоши: Конунда назарда тутилган холда энг юкори, моддий рагбатлантириш, имтиёзлар, кушимча хак, тулик ижтимоий пакет, Узбекистон сихатгохларига йуланмалар.- Хизмат автомобили такдим этилади.
    Ишлаб чиқариш, инновацион ғоялар ва инвестицияларни жалб қилиш бўйича директор   Маълумоти: Маълумоти олий мутахасислиги буйича– мухандиси-технолог ферментация ишлаб чикариш (виночилик, озик овкат саноати), шу жумладан чет-эл компанияларида. Малакавий талаблар: — иш стажи 5 йил мутахасислиги буйича шу жумладан 3 йил рахбарлик, рахбар уринбосари ва булим бошликлари лавозимларида (14 разрядан кам булмаган холда), Тармокдаги алкоголли махсулотлар ишлаб чикарувчи, озик-овкат махсулотлари ишлаб чикарувчи, кишлок хужалиги махсулотларини кайта ишловчи (узумни кайта ишлаш, мева кайта ишлаш)га иктисослаштирилган хорижий компаниялар ишлаб чикариш буйича директори, технологи, булиб ишлаганлар имтиёзга эга булади. — Танловда афзаликлар АКШ, Франция, Германия, Испания, Италия, Болгария, Венгрия, Молдавия, Грузия, Армениясингари шароб сохасида анъанавий тажрибага эга мамлакатлар ухшаш корхоналарида тегишли тажрибага эга булган чет-эл фукароларига берилади.- Олдинги иш жойларидан тавсияномалар борлиги афзалик беради. Лавозимда ишлаш шарт-шароитлари:Бир хафтада беш иш куни  (иш вакти   8. 00дан, 17.00гача)- Ойлик маоши: Конунда назарда тутилган холда энг юкори, моддий рагбатлантириш, имтиёзлар, кушимча хак, тулик ижтимоий пакет, Узбекистон сихатгохларига йуланмалар.
Молия буйича директор Маълумоти: Маълумоти олий мутахасислиги буйича–иктисодчи, менеджер, бухгалтер аудитор шу жумладан чет-эл компанияларида. Малакавий талаблар: — иш стажи 5 йил мутахасислиги буйича шу жумладан 3 йил рахбарлик, рахбар уринбосари ва булим бошликлари лавозимларида (14 разрядан кам булмаган холда), Тармокдаги алкоголли махсулотлар ишлаб чикарувчи, озик-овкат махсулотлари ишлаб чикарувчи, кишлок хужалиги махсулотларини кайта ишловчи (узумни кайта ишлаш, мева кайта ишлаш)га иктисослаштирилган хорижий компаниялар менежери, иктисодчиси, бухгалтер-аудитор лавозиларида ишлаганлар имтиёзга эга булади. — Танловда афзаликлар АКШ, Франция, Германия, Испания, Италия, Болгария, Венгрия, Молдавия, Грузия, Армениясингари шароб сохасида анъанавий тажрибага эга мамлакатлар ухшаш корхоналарида тегишли тажрибага эга булган чет-эл фукароларига берилади.- Олдинги иш жойларидан тавсияномалар борлиги афзалик беради. Лавозимда ишлаш шарт-шароитлари:Бир хафтада беш иш куни  (иш вакти   8. 00дан, 17.00гача)- Ойлик маоши: Конунда назарда тутилган холда энг юкори, моддий рагбатлантириш, имтиёзлар, кушимча хак, тулик ижтимоий пакет, Узбекистон сихатгохларига йуланмалар.
Тижорат ишлари
бўйича директор
 
Маълумоти: Маълумоти олий мутахасислиги буйича – маркетолог, иктисодчи, менеджер шу жумладан чет-эл компанияларида. Малакавий талаблар: — иш стажи 5 йил мутахасислиги буйича шу жумладан 3 йил рахбарлик, рахбар уринбосари ва булим бошликлари лавозимларида (14 разрядан кам булмаган холда), Тармокдаги алкоголли махсулотлар ишлаб чикарувчи, озик-овкат махсулотлари ишлаб чикарувчи, кишлок хужалиги махсулотларини кайта ишловчи (узумни кайта ишлаш, мева кайта ишлаш)га иктисослаштирилган хорижий компаниялар маркетологи, менежери, иктисодчиси лавозиларида ишлаганлар имтиёзга эга булади. — Танловда афзаликлар АКШ, Франция, Германия, Испания, Италия, Болгария, Венгрия, Молдавия, Грузия, Армениясингари шароб сохасида анъанавий тажрибага эга мамлакатлар ухшаш корхоналарида тегишли тажрибага эга булган чет-эл фукароларига берилади.- Олдинги иш жойларидан тавсияномалар борлиги афзалик беради. Лавозимда ишлаш шарт-шароитлари:Бир хафтада беш иш куни  (иш вакти   8. 00дан, 17.00гача)- Ойлик маоши: Конунда назарда тутилган холда энг юкори, моддий рагбатлантириш, имтиёзлар, кушимча хак, тулик ижтимоий пакет, Узбекистон сихатгохларига йуланмалар.
Кадр ва маиший ишлар
бўйича директори
Маълумоти: Маълумоти олий мутахасислиги буйича – иктисодчи, менеджер шу жумладан чет-эл компанияларида. Малакавий талаблар: — иш стажи 5 йил мутахасислиги буйича шу жумладан 3 йил рахбарлик, рахбар уринбосари ва булим бошликлари лавозимларида (12 разрядан кам булмаган холда), Тармокдаги алкоголли махсулотлар ишлаб чикарувчи, озик-овкат махсулотлари ишлаб чикарувчи, кишлок хужалиги махсулотларини кайта ишловчи (узумни кайта ишлаш, мева кайта ишлаш)га иктисослаштирилган хорижий компаниялар ишлаганлар имтиёзга эга булади. .- Олдинги иш жойларидан тавсияномалар борлиги афзалик беради. Лавозимда ишлаш шарт-шароитлари: Бир хафтада беш иш куни  (иш вакти   8. 00дан, 17.00гача)- Ойлик маоши: Конунда назарда тутилган холда энг юкори, моддий рагбатлантириш, имтиёзлар, кушимча хак, тулик ижтимоий пакет, Узбекистон сихатгохларига йуланмалар.

Номзодлар, куйидаги хужжатлар тупламини (паспорт нусхаси,диплом нусхаси, суровнома, объективка-маълумотнома, тавсиянома олдинги иш жойидан, расм 3х4 2 дона, бир дона файл пакка 10 варокли) 2019 йил
1 мартга кадар Наманган тумани, Юкори Ровустон КФЙ,  “Наманганвино” АЖ кадрлар бўлимига топширилари лозим.